Misjon


Sommerleir i Brintza Baptistkirke.


Suppekjøkkenet i Brintza

Vårt misjonsarbeid i Moldova.


Vi har fått en god relasjon til to familier som bor i hovedstaden Chisinau. Vi har også god kontakt med en Baptistkirke og et suppekjøkken i Brintza som vi også er med å støtter økonomisk.Brintza ligger helt sør i landet.


Vil du være med å hjelpe oss til å hjelpe de fattige i Moldova kan du gi inn på vår prosjektkonto Kontonr: 42025703892 ,  eller skattefritakskonto: 44400957344 og merke med Moldova. Takk for gaven!!!


Moldova, offisielt Republikken Moldova (moldovsk: Republica Moldova), er et land i Øst-Europa uten kystlinje, som ligger mellom Romania i vest og Ukraina i øst. Grensen mot Romania følger elvene Prut og Donau.


Moldova var tidligere en del av Romania, men ble senere sovjetrepublikk i Sovjetunionen under navnet Den moldovske sosialistiske sovjetrepublikk eller bare Moldavia, som er en slavisk form av Moldova. Landet omfatter mesteparten av det historiske landskapet Bessarabia, bortsett fra sumpmarkene lengst sør og de aller nordligste delene. I tillegg hører en smal landstripe på østsiden av elva Dnestr til Moldova. Dette området kalles Transnistria og ble innlemmet i Den moldovske SSR i 1940. Transnistria er for tiden ikke under moldovsk kontroll, og er i praksis selvstendig, selv om ingen har anerkjent det som egen stat. Moldova er det fattigste og mest underutviklede landet i Europa.


Største by og hovedstad er Chișinău med 663 000 innbyggere, etterfulgt av Bălți med 197 000 innbyggere og Tiraspol med 173 000 innbyggere. Befolkningen består av 63,9 % rumenere, 14,2 % ukrainere, 12,8 % russere og 9,1 % er andre folkeslag. Forventet levealder er for menn 64,5 år, for kvinner er den 71,5 år.

Du finner oss midt i sentrum!

Nordgata7( Miljøgata)i Verdal

Aktiviteter:

  • Samling hver søndag, onsdag og torsdag.
  • Søndager:

Møte alternativt kl.11.00 og 17.00

  •  Onsdager:

Barneklubb kl.17.30- 19.30

  • Torsdager:

Bønnemøte kl.19.30

  •  Se detaljer under "Annonsering"
  • Gave til menighetens arbeid og misjon:
  • Gavekonto: 4440 09 57344


Annonsering:

  • Alle er velkommen til våre møter.

            

                MØTEOVERSIKT:                                   

           

          Søndag 17.febr møte kl.11:00

          

                       og Årsmøte   kl.12:00

           

           

             

             


             


             


             

             

             

             


             

             Mail: post@betelverdal.no

Mob: +4747946160