Startside
Høsttid

Et levende fellesskap for hele familien, fra alle nasjoner!

Åkrene står hvite til innhøstning!

 

Joh 4,35 Sier ikke dere at det ennå er fire måneder, og så kommer høsten? Se, jeg sier dere: Løft deres øyne og se markene, de er alt hvite til høst!

 

Luk 10,2 Han sa til dem: Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!

Du finner oss midt i sentrum!

Nordgata7( Miljøgata)i Verdal

Aktiviteter:

  • Samling hver søndag, onsdag og torsdag.
  • Søndager:

Møte alternativt kl.11.00 og 17.00

  • Onsdager:

Barneklubb kl.17.30- 19.30

  • Torsdager:

Bønnemøte kl.19.30

  • Se detaljer under "Annonsering"
  • Gave til menighetens arbeid og misjon:
  • Gavekonto: 4440 09 57344

 

Annonsering:

  • Alle er velkommen til våre møter.

MØTEOVERSIKT:

Søndag 23.september kl. 17:00

Roar Kolsete Taler

Søndag 30.september kl. 17:00

Sang og musikkmøte

 

Søndag 7. oktober kl. 11:00

 

Søndag 14.oktober kl. 17:00

 

Onsdag 17.oktober kl. 19:00

Ingar Jensen underviser

 

Mail: post@betelverdal.no

Mob: +4747946160