Startside
Høsttid

Et levende fellesskap for hele familien, fra alle nasjoner!

Åkrene står hvite til innhøstning!

 

Joh 4,35 Sier ikke dere at det ennå er fire måneder, og så kommer høsten? Se, jeg sier dere: Løft deres øyne og se markene, de er alt hvite til høst!

 

Luk 10,2 Han sa til dem: Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!

Du finner oss midt i sentrum!

Nordgata7( Miljøgata)i Verdal

Aktiviteter:

Annonsering:

  • Alle er velkommen til våre møter.

Hele Sommeren:

Møter hver søndag kl.11:00

 

Mail: post@betelverdal.no

Mob: +4747946160

  • Samling hver søndag, onsdag og torsdag.
  • Søndager:

Møte alternativt kl.11.00 og 17.00

  • Onsdager:

Barneklubb kl.17.30- 19.30

  • Torsdager:

Bønnemøte kl.19.30

  • Se detaljer under "Annonsering"
  • Gave til menighetens arbeid og misjon:
  • Gavekonto: 4440 09 57344